Satel FPX-1 Sonda zalania do zastosowania z czujkami AXD-200 i MXD-300