Satel SPLZ-1011 R Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem awaryjnym